Norsk flagg. Norsk språk er valgt. English flag. Click to select English language. Deutsche Flagge. Klicken Sie um die deutsche Sprache zu wählen. Turkish Flag. Click to select Turkish language.

Tomtene og fellesfunksjonene på Kvitsand

Følgende er felles for tomtene vi tilbyr på KVITSAND :

  • Det er store selveiertomter med mye friområde rundt – fra ca. 1 dekar og oppover.
  • Tomtene er vestvendt og solrike og har utsikt over Mjøsa.
  • Nesten alle tomtene grenser mot et friareal på minst en av sidene, slik at det blir romslig.
  • Moderne infrastruktur med strøm, vei, vann, avløp og mulighet til bredbånd og kabel-TV.
  • Glimrende utgangspunkt for aktiviteter sommer og vinter.


Vår visjon er å bygge ut følgende fellesfunksjonene i området :

Båthavn bygges ut i takt med etterspørselen. Belysning, vann og strøm i båthavna bygges ut gradvis etter 50 solgte båtplasser. (vi har godkjent 300 båtplasser i reguleringsplanen).

Kulturlandskapsleie – tursti på odden - Ferdigstilt 2010 (mangler kun noe opprydding)
Badestrender – 2 stk - Ferdigstilt oppussing 2010
Skiløyper oppkjørt i området - Bygges/driftes med tråkkemaskin etter 12 ferdigstilte
   hytter
Promenade langs Mjøsa – ca 1,3 km - Bygges etter 30 ferdigstilte hytter. “Strand til Strand”
Båtforeningshus – rehab. - Bygges etter 50 ferdigstilte hytter og båtplasser
Sanitæranlegg for Kvitsand strand - Bygges etter 50 ferdigstilte hytter
Lekeanlegg for barn – 2 trinn - Bygges etter 30 hytter og trinn 2 etter 100 ferdigstilte
   hytter
Lys i skiløype (treningsløype) - Monteres etter 100 ferdigstilte hytter
Restaurant (rehab, sagbruket) - Bygges etter 100 ferdigstilte hytter
Bakeri og galleri (rehab, høvleriet) - Bygges etter 150 ferdigstilte hytter
Konsertatrium – Scene - Bygges etter 150 ferdigstilte hytter
Skogstier - Nye 3 km for hver 30. nye hytte - inntil 20 km
   

Vi vil bestrebe oss på å gjennomføre fellestiltak i samarbeid med hytteeiernes felles interesser. Grunneierne vil avsette penger til fellesinvesteringer slik denne planen viser under hele byggeprosessen.

 

Avstander:
Sjusjøen       20 min
Hafjell       25 min
Lillehammer       10 min
Kvitfjell       55 min
Hamar       35 min
Moelv       15 min
Gjøvik       35 min
Nordseter       20 min
Oslo     120  min
Gardermoen       80 min